« Dansfabriken | Main | Anna, Igor och Linnea »
torsdag
okt212010

Trizzie

Hej Eva!!

Jag är en tjej på 11 år och jag älskar dina böcker!! Du är världens bästa författare!!!!!!Varför kan du inte skriva fortsättningen på "Hemligheter och Pinsamheter" Det är mina fawo böcker!Jag vill tacka dig jättemycket för att du skriver världens bästa böcker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jag och mina kompisar bråkar om att läsa dina böcker! När vi var i biblioteket med klassen visade jag hyllan med dina böcker, och alla trängdes och puttades!! Jag och mina tjejkompisar älskar dina böcker!!!

Tack för att du skriver världens bästa böcker!!!
 

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>