« Linnéa | Main
torsdag
feb112010

Linn från Motala

Hej hej.

Jag heter Linn och är 13 år. Jag älskar dina böcker. Jag tycker det är jätt tråkigt att läsa men i dina böcker tänker jag inte på att jag läser utan jag tycker dom är så bra så det känns som att jag finns med i boken.

Tack för att du finns och skriver böcker. Jag kan direkt säga att det där måste vara en Eva Susso bok, för jag tycker att dina böcker är annorlunda på ett mycket bra sätt.

Jag har just önskat mig "Dansfabriken". Det trista är att jag vill köpa och läsa den nu. Men jag måste vänta tll 12 mars:(. Men jag hoppas att tiden går fort. Jag väntar med späning tills dagen jag läser första sidan.

Men nu måste jag gå för att jag ska gå och läsa en av dina fantastika böcker. 

Mvh Linn i Motala

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>