« Mars 2010 | Main | Linnéa »
torsdag
mar112010

Anonym

heej jag är 11 (12 om 29 dagar) år, jag vet inte om det här är din privata mail ,men hoppas det. Jag älskar dina böcker hemligheter & pinsamheter de är jätte bra men jag blev jätte chockad när jag läste 2an den om Anisa det är som om du skulle känna mig eller något (jag är nemligen väldigt lik henne båda älskar milano,klädskapning,mangojuce,spa,80-tal.....) idag var jag på bibloteket för att låna 3an med Maja. Jag ville säga att jag älskar dina böcker och det vore väldigt roligt om du skrev en till om Anisa ,typ jag såg honnom först från Anisas och Majas sida och vem bryr sig från Dianas och Majas sida och bara vänner typ från Anisas och Dianas sida eller något . Det skulle betyda jätte mycket om du svarade till mig

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>