« Alicia | Main | Mars 2010 »
onsdag
mar172010

Linn

Hej Eva!

Du har fått mig till en mycket bättre person. Jag har länge haft svårt med läshastighet och svårt för att hitta böcker. :( Men nu har jag hittat dina böcker. Jag hoppas att de kan hjälpa mig. Jag skulle bli glad om du skrev en ny serie i stil med "jag såg honom först", "bara vänner, typ" och " vem bryr sig".

Jag älskar de böckerna. Jag har provat läsa en av Twilight böckerna. Men det är inte min stil jag tycker bara att filmerna är bra. Dina böcker är så mycket bättre för de är mer lättlästa.

Nu ska jag i alla fall läsa en stund. (Jag har läxa att läsa 20 min mån-tor):(    

Många Kramar från ett av dina fan Linn 

 

 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>