« Lovisa | Main | Alicia »
onsdag
mar312010

Carina

Hej Eva
Jag är lärare på en skola i Mora med elever från förskoleklass till åk 6. Mitt ansvar är att hjälpa eleverna att utveckla svenska språket i åk 4-6. En mycket viktig del i detta är skönlitteraturen. Eleverna läser oerhört mycket och periodvis jobbar vi också med böckerna utifrån olika perspektiv.
Även jag läser mycket, det mesta är ungdomsböcker. Tyvärr hinner jag inte igenom allt nytt som kommer ut men det mesta läser och vissa författare läser jag alltid. Du är en av dem. Jag tycker du har skrivit väldigt många väldigt bra böcker och den här gången har du slagit alla rekord med din nya dansbok. 
Jag har njutit av den från första raden till sista och kände direkt en saknad när boken var utläst. Många av våra elever har jag haft i mina tankar som kommer att njuta av boken på samma sätt. Den ger så många fina vinklar på vänskap, ödmjukhet, mod, fin familjegemenskap, ja den har så många bottnar.
Med dessa ord vill jag tacka dig för det du skänker oss som får läsa dina böcker, ung som gammal.

vänliga hälsningar Carina Karlsson

 

 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Superb Web site, Stick to the useful job. Thank you!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>