« Anna, Igor och Linnea | Main | Carina »
fredag
jun252010

Lovisa

Jag är 17 år och har ALDRIG gillat att läsa så mina föräldrar sa att jag fick 100 kr per bok jag läste i sommar och jag gick till bibblan och lånade en av dina böcker helt omedveten om vad den handlade om utan tänkte bara på 100 kr.

jag gick hem och började läsa och läsa och läsa gick verkligen inte att sluta så den dagen på ca 2 timmar hade jag tjänat 100 kr men det struntade jag i utan cyklade direkt till bibblan igen och kollade om du hade skrivit mer böcker.. som då hade:) och nu har jag läst alla tre om Nisse Diana Och min favorit Maja och när jag läst ut bara vänner typ så ville jag bara läsa mer om dom fast det fanns inte :( undrar nu om du har någon/ några fler liknande böcker eller om du vet någon annan författare som skriver lika som du? 

Tack på förhand

/ din läsare Lovisa

 

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: ugg boots outlet
    855 You will need nine darkish strips and eight white strips with the weave. The one steady that remains within our children's life, 12 months in, yr out, lv personalized bag would seem to be their practically phobic distaste for strolling.
  • Response
    Response: Dagens nyheter
    Eva Susso - Fanmail - Lovisa

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>