« Trizzie | Main | Lovisa »
fredag
sep102010

Anna, Igor och Linnea

Böckerna om familjen med barnen Babo, Lalo, Binta och Aisha är helt fantastiska! Min dotter är ett år och två månader och vi läser nu "Babo pekar" flera gånger om dagen (de andra har vi nött ut tidigare). Det är upprepande text i lagom längd som har en meningsfull handling samt fina, tydliga och roliga teckningar. Vill vi fånga hennes uppmärksamhet räcker det med att vi säger Babo, så lyssnar hon till! Helt fantastiska böcker! Skriv gärna fler, det är svårt att hitta guldkorn bland bilderböckerna!

Vänliga hälsningar

Anna, Igor och dottern Linnea

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>