« Anisa & Nadifo | Main | Trizzie »
lördag
jan222011

Dansfabriken

Hej!
 
Jag bara kände att jag måste skriva några rader! Jag är lärare  och jobbar mycket aktivt med böcker i min undervisning och tycker att det är viktigt. På fritiden läser jag gärna. Jag har två flickor, Julia 16 år, som älskar att läsa, och  Emma,13, som inte alls tycker att det är någon mening med att läsa böcker. Någon Siggebok blev det som yngre och hon har börjat på någon bok ibland, men inte blivit färdig.... Men det var ju innan hon läste böckerna om Dansfabriken - nu är hon helt såld!
 
Jag var på Bokmässan i höstas och lyssnade jag på dig. Jag tyckte att du sa så mycket bra om tjejer och bilden av dem, förväntningar etc. Efteråt köpte jag böckerna om Dansfabriken(fick dem signerade=).Jag var lite tveksam om de skulle passa, eftersom de handlar om lite äldre ungdomar.
Under jullovet har Emma läst båda från pärm till pärm och undrat om vi inte kan köpa del tre!!!  Är inte det ett bra betyg!!! Jag tycker att det är helt fantastiskt! Jag ville skriva och berätta för dig, för jag tycker att det är så härligt och roligt!
 
Hon tycker att böckerna är så bra och tycker att "du MÅSTE läsa dem mamma!" ( Så nu har jag börjat läsa första delen)
 
En solskenshistoria, tycker jag!
 
Ha det gott! 
 
 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>