« Matilda | Main | Cornelia »
onsdag
nov302011

Martin

Jag heter Martin. Jag har precis läst ut din bok "dansfabriken FUNK". Jag tyckte den var väldigt bra och jag kunde inte sluta läsa när jag väl hade börjat. Men jag har bara några frågor.

När du var 12-13 år, vad hade du för drömmar och vad ville du bli? Varför valde du att bli författare? Vart får du inspiration från till dina böcker?

Är tacksam för svar.

M v h 

Martin

 

 

References (13)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>