« Wilma & Elinor | Main | Dansfabriken »
torsdag
feb172011

Anisa & Nadifo

Hej Eva!
 
Jag tror inte att vi ha har träffats,själv bor jag i Tensta. Det skulle betyda jättemycket för mig om jag fick träffa dig:) 

 Flera i min klass tycker om dina böcker. Varav en av dem är en tjej lika gammal som jag. Hon heter Anisa och vi har båda läst alla dina böcker. Och när jag säger alla menar jag verkligen ALLA :D

Hon och jag har startat en bokklubb där vi skriver historier baserad på det verkliga. :D

MVH Anisa & Nadifo

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>