« Amelia | Main | Wilma & Elinor »
torsdag
maj192011

Rebecca

Hej, jag heter Rebecca och jag har läst " Jag såg honom först!", " Vem bryr sig!  och " Bara vänner typ". Jag tycker att dom är jättebra, och jag känner andra som också tycker det. Jag tycker om dom här tjejerna! Och jag vill läsa mer om dom. Det skulle vara superkul om du skrev en fortsättning, kanske den skulle kunna handla om när dom åker till Öland? Som du kanske har märkt så tycker jag verkligen om dina böcker! Jag tänker börja läsa på dina andra böcker också. Men fortsätt skriv! För du är superbra!

 

 

 

References (8)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>