« Rebecca | Main | Anisa & Nadifo »
måndag
maj092011

Wilma & Elinor

Hej Eva!

Vi är ett jätte stort fan av dig och vi älskar dina böcker hemligheter och pinsamheter. Vi vill superduper gärna att du ska göra mer av dom. Och att man får se hela ansiktet på framsidan.Hoppas att du gör fler du kanske kan göra om Hugo Tanja Kelly eller någon annan som är med i den boken.

Våran andra kompis älskar också dina böcker. Dom är våra favorit böcker så jag hoppas att du kan gör fler =) Svara gärna =) MVH Dina största fans 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>