Main | Martin »
onsdag
apr172013

Matilda

Hejsan! Mina favorit böcker är "Jag såg honom först", Vem bryr sig" "Bara vänner typ". Jag har läst dom hur många gånger som helst, och tycker fortfarande dom är bra. Jag upptäckte dom i fyran, och jag gillar dom fortfarande, och nu går jag i sjuan. 

Men vad jag ville få fram är: Kan du inte skriva tre nya böcker om dom? Som tre efterföljare eller något? De skulle uppskattas stort. Skriv precis likadant fast om andra saker, typ.
Tacksam för svar, ännu tacksammare ifall du skriver tre sådana böcker till. Eller ja, skriv nio eller så många som möjligt.;) Är säker på att de är fler är jag som älskar dom!

Mvh Matilda:)


References (18)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>